ข่าวการศึกษา » ปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตย

ปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตย

4 กรกฎาคม 2018
522   0

ทางโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตรและปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและเสียงเท่ากัน เมื่อ 4/7/61

error: Content is protected !!