ข่าว อปท. » กระตุ้นและรุกต่อ…สับปะรดลำปาง

กระตุ้นและรุกต่อ…สับปะรดลำปาง

4 กรกฎาคม 2018
507   0

เปิดงานและจบลงแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับ“เทศกาลสับปะรดลำปาง ครั้งที่ 1”Lampang Pineapple Festival ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่29 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 ณบริเวณหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ่งถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจแต่อย่างน้อยทุกหน่วยงานที่บูรณาการร่วมก็ได้ร่วมขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและสร้างกระแสให้รับรู้ว่าสับปะรดลำปางหอมหวานปานน้ำผึ้ง อนาคตสับปะรดลำปางจะต้องมีการพัฒนาที่ก้าวไกล

และที่สำคัญสับปะรดลำปางมิไดมีดีหรือนำมาบริโภคได้เฉพาะผลสดหากแต่สามารถนำไปพัฒนาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งอาหารขนมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสบู่หรือโฟมล้างหน้าน้ำยาล้างจานฯลฯ

ซึ่งการจัดงานฯเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสับปะรดลำปาง สร้างความจดจำต่อแบรนด์“สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง” เผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการส่งเสริมสับปะรดแปลงใหญ่ปลอดภัย ปลุกด้วยสารอินทรีย์ สับปะรดนอกฤดู สับปะรด Md2 เพื่อการส่งออก การวิจัยและพัฒนา การแปรรูปผล และส่วนต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเพื่อกระจายผลผลิต ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่จังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานทั้งหมด

สับปะรดลำปางได้รับการการันตีจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกล่าวในการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. ภาคเหนือ ว่าปัจจุบัน ได้สำรวจแล้วว่าภาคเหนือนั้น ควรจะทำมาหากิน ปลูกอะไร แล้วทำให้เด่นดังไปเลย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้บอกกับรัฐบาลว่า ลำปางจะมีความโดดเด่นด้านสับปะรดน้ำผึ้งลำปาง โดยนำสับปะรดไปจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับคำยืนยันจากคณะรัฐมนตรีเป็นเสียงเดียวกันว่า สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง หอม หวาน อร่อยกว่าที่อื่น ดังนั้นเมื่อลำปางมีศักยภาพเรื่องนี้ก็ไปทำยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง ให้โดดเด่น มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากผู้บริโภคต่อไป

จึงมีการริเริ่มจัดงานฯเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์สับปะรดน้ำผึ้งลำปางให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างแพร่หลาย และอบจ.ลำปางยังได้เล็งวางแผนให้เทศกาลสับปะรดลำปางเป็นงานประจำปีเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง และจะได้พัฒนา ยกระดับ “เทศกาลสับปะรด” ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัด  โดยจัดควบคู่ไปกับเทศกาลข้าวแต๋น และก๋วยเตี๋ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลไม้เด่นผลิตภัณฑ์ดังและอาหารเด็ดของจังหวัด พร้อมกันในคราวเดียว

อบจ.ลำปางมีความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพี่น้อวเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งทั้งภาครัฐเอกชนและเกษตรกรก็เชื่อแน่ว่าสับปะรดลำปางจะต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดและมีอนาคตที่ดี

error: Content is protected !!