ข่าวการศึกษา » มทร.ล้านนา ลำปาง ประดับเข็ม นศ.น้องใหม่

มทร.ล้านนา ลำปาง ประดับเข็ม นศ.น้องใหม่

3 กรกฎาคม 2018
753   0

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ 2561

29 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีบายศรี สู่ขวัญและประดับเข็มน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์  

วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผูกข้อมือตามธรรมเนียมล้านนาและประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่…

error: Content is protected !!