ข่าว อปท. » สีสันงานเทศกาลสับปะรดลำปาง

สีสันงานเทศกาลสับปะรดลำปาง

3 กรกฎาคม 2018
531   0

ผลการประกวด  “Miss Pineapple”  และ การกิน-ปอก-ตกแต่งผลสับปะรด ในเทศกาลสับปะรดลำปาง 2561

ตามที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงาน เทศกาลสับปะรดลำปาง 2561 ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดลำปาง โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสับปะรดลำปาง สร้างความจดจำต่อแบรนด์ “สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง” เผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสับปะรดแปลงใหญ่ปลอดภัย, อินทรีย์ สับปะรดนอกฤดู สับปะรด MD2 เพื่อการส่งออก การวิจัยและพัฒนา การแปรรูปผล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครภายในงานมีการ แข่งขันกินสับปะรด และ ประกวดธิดาชาวสวนสับปะรด  มิสไพน์แอปเพิล “Miss Pineapple”

*ผลการประกวด “Miss Pineapple”  รางวัลชนะเลิศ น.ส.ประกายกาญจน์ จันทะวัง  รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ศิริพิชยาภา ศรีแปงวงค์  และ รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ปานฝัน บุญเต็ม

ส่วนการแข่งขันแนวสีสันในการกินสับปะรด และการปอกตกแต่งผลสับปะรด โดยผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

*ผลการประกวด ปอก แกะ ผ่า และตกแต่งสับปะรด ชนะเลิศ นายสาริน อิ่มสะอาด และ การประกวด ปอกและแกะสับปะรดเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ เขียวคำ

*ผลการแข่งขันกินสับปะรด รางวัล ชนะเลิศ นายทัศพล เต็มพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.กมลชนก พิมสาร  รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.อภิรดา คำฟูบุตร

“จับมือกันสร้างสรรค์บ้านเรา”

error: Content is protected !!