ฅนเมืองเหนือ รีวิว » พี.เอ.คอนกรีต กว่า 40 ปี ผลิตคอนกรีตเพื่อคนไทย

พี.เอ.คอนกรีต กว่า 40 ปี ผลิตคอนกรีตเพื่อคนไทย

3 กรกฎาคม 2018
4657   0

 

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง มอก.828-2546

เป็นแห่งแรกในประเทศไทยบริษัทแรกในภาคเหนือที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการงานตอกเสาเข็ม คอนกรีตผสมเสร็จ คานสะพานคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำ เสารั้ว คอนกรีตบล็อก เสารั้วคอนกรีต ผนังกั้นดิน ฯลฯ บริการงานคอนกรีตทุกรูปแบบ อันดับ 1 ในภาคเหนือ 

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด (P.A.CONCRETE CO.,LTD) จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2516 โดย นายประโยชน์ โชติกนันท์ วิศวกร ซึ่งนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาจากปริญญาตรี ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาโครงสร้าง University of Texas และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างสะพานจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ (Texas Highway Department) หลังจากนั้นได้นำความรู้ดังกล่าวกลับมายังบ้านเกิดเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อพี่น้องชาวไทยด้วยกัน

 

 

 

 

 

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด เริ่มจากโรงงานผลิตคอนกรีตบล็อกส่งขายในจังหวัดลำปาง และงานก่อสร้างโรงจักรพลังไอน้ำแม่เมาะลำปาง หลังจากกิจการเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ก็ได้ขยายกิจการไปยังด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆได้แก่ผลิตภัณฑ์ พื้นสำเร็จรูป, ท่อระบายน้ำ, สะพานสำเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตสำเร็จรูป นอกจากนั้นยังได้ขยายตลาดออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ

ทั้งหมดย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจมากที่สุดจากผู้ใช้ทั้งในด้านคุณค่า ด้านคุณภาพและการบริการ

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
– เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
– เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าในเวลาที่รวดเร็วทันตามที่กำหนดไว้
– เพื่อให้การผลิตมีต้นทุนที่ต่ำ

นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
– มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
– จัดส่งถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
– ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
– สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ (PA READY – MIXED CONCRETES)

คอนกรีตผสมเสร็จของ พี.เอ.คอนกรีต ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 213-2552
กว่าจะมาเป็นคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อส่งให้ลูกค้านั้น คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด จะต้องผ่านกระบวนการ การตรวจรับวัตถุดิบ การทดสอบคุณภาพหินทราย เพื่อให้ได้หินทราย ที่สะอาดได้ขนาดตามที่ต้องการก่อนนำวัตถุดิบไปใช้ บริษัท ฯ จะทำการล้างหินทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าหินไม่มีสิ่งเจือปนอื่นๆ สำหรับปูนซีเมนต์นั้น บริษัท ฯ เลือกใช้แต่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เท่านั้น เพื่อให้งานโครงสร้าง, งานถนนของลูกค้าแข็งแรง ทนทานอยู่ถาวรคอนกรีตผสมเสร็จมีคุณภาพสูงได้กำลังอัดตามที่ลูกค้าต้องการ

มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดส่งถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เราเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 70 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  เปิดบริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

Email : pa.concrete@hotmail.com

Phone No (054)829-829 ติดต่อสายตรง 054-829-829

http://www.paconcrete.co.th

 

 

error: Content is protected !!