ข่าวทั่วไป » เหมืองแม่เมาะ ขายทอดตลาดน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว

เหมืองแม่เมาะ ขายทอดตลาดน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว

8 มิถุนายน 2018
915   0

 

 

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ ห้องประชุม MT1 คลังพัสดุ A แผนกพัสดุ (หพ-ช.) จัดให้มีการขายทอดตลาดน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว น้ำหนักประมาณ 240,000 กิโลกรัม โดยจัดทำเป็นสัญญา 24 เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดจำนวน 5 รายและราคาเสนอซื้อสูงสุดที่กิโลกรัมละ 10 บาท รวม 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

 

ข่าวจาก :  แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ

error: Content is protected !!