ข่าวเด่น » ผุดป่าในเมืองที่อุทยานม่อนพระยาแช่

ผุดป่าในเมืองที่อุทยานม่อนพระยาแช่

1 กรกฎาคม 2018
683   0

ลำปางเดินหน้าเปิดป่าในเมือง วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ผืนป่าที่อยู่ห่างเมืองลำปางเพียงแค่ 6 กิโลเมตร เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ใกล้เมืองที่สุดในเวลานี้

ผู้สื่อข่าว “คนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันนี้ที่ 1 กรกฏาคม 2561 นายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ป่าในเมือง” ที่ วนอุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยร่วมกับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการในลักษณะของป่าในเมือง ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ โดยโครงการสวนป่าประชารัฐ และเข้ามาช่วยดูแลพัฒนา เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสุขให้กับประชาชน โดยได้มีการเปิดทั้งสิ้น 51 แห่งทั่วประเทศ

ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดลำปางได้เลือก สวนรุกขชาติพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง สวนรุกชาติห้างฉัตร ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และแห่งที่ 3 คือ วนอุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย แห่งนี้ เพื่อ ให้ดำเนินโครงการป่าในเมืองหรือป่าประชารัฐ โดยภายใน วนอุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ ได้มีการจัดให้นิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ แมลง สัตว์ป่า และเรืองเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ให้ประชาชนได้ออกร่วมกันปลูกป่า ใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ยืนต้นเข้าไปในป่า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวเมืองลำปางที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆในพื้นที่ ซึ่งป่าแห่งนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองลำปาง มากที่สุดห่างเพียงแค่ 6 กิโลเมตร อีกทั้ง เพื่อต้องการคุ้มครองพื้นที่ที่กำลังถูกคุกคาม ทำให้ป่าได้ยั่งยืนสืบต่อไปสำหรับพื้นที่วานอายขานแห่งชาติม่อนพระยาแช่มีพื้นที่โดยรวมแล้วกว่า 12,000 ไร่ ในขณะนี้..

error: Content is protected !!