ข่าวทั่วไป » โครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม”

โครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม”

29 มิถุนายน 2018
772   0

วันนี้ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ณ.วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมี นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ การจัดทำโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลูกฝังจิตสำนึก เป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านเข้าใจในการดำรงชีวิตที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา

ในการนี้มีหน่วยงานในจังหวัดลำปางเข้าร่วมมากมาย เช่น 1.มณฑลทหารบกที่ 32 (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี)2.สถานีตำรวจภูธรเถิน (พ.ต.อ.กนิษฐ ประสานสุข ผกก.สภ.เถิน) 3.หัวหน้า สนง.คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (เจ้าของพื้นที่) 5.สนง.ปภ.จว.ลำปาง สาขาเถิน (นายชาคร ณลำปาง) 6.เทศบาลเมืองล้อมแรด (นายนริทร์ ห่วงไธสง) 7.เทศบาลตำบลเถินบุรี (นายสวงค์ ใหม่ตัน) 8.เทศบาลตำบลเวียงมอก 9.เทศบาลตำบลแม่มอก (นางนงนุช เขื่อนสาร) 10.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ (นายอนันต์ นันตาดี) 11.องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง (นายสมยศ วงศ์เศรษฐี) 12.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ (นายมงคล บางขะกุล) 13.อุทยานแห่งชาติแม่วะ (นายเดชอนันต์ คำสวน) 14.ชมรมกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเถินโดยมีหน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1000 คนจนแล้วเสร็จพิธีเดินทางกลับ อำพัน พงษ์พานิช / ข่าวท้องถิ่น / รายงาน

error: Content is protected !!