ข่าว อปท. » อบจ.ลำปางหนุนงบจัดงาน“เทศกาลสับปะรดลำปาง

อบจ.ลำปางหนุนงบจัดงาน“เทศกาลสับปะรดลำปาง

28 มิถุนายน 2018
531   0

ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 2826/2561 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานในการดำเนินการจัดงาน “เทศกาลสับปะรดลำปาง” (Lampang Pineapple Festival) ประจำปี 2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้มอบหมายภารกิจ/กิจกรรมให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมดำเนินการจัดงาน “เทศกาลสับปะรดลำปาง” (Lampang Pine Apple Festival) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร  จังหวัดลำปาง  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ  และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ได้รู้จักสับปะรดพันธุ์น้ำผึ้งที่เป็นของดีของจังหวัดลำปาง รวมถึงสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์สับปะรดของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จัก และสามารถพัฒนาเป็นสินค้าแบรนด์“สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง หอม หวาน ปานน้ำผึ้ง”พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนบริโภคได้อุดหนุนซื้อสับปะรดไปรับประทานกันมากขึ้น

อีกทั้งยังได้รับการการันตีถึงความอร่อยจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์ว่า “รัฐมนตรีได้รับประทานสับปะรดหลายจาน โดยทุกคนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า จานที่อร่อยที่สุดคือสับปะรดของจังหวัดลำปาง”

การจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง (Lampang Pineapple Festival)  เป็นการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

ซึ่งกิจกรรมในงานตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสับปะรด ทั้งในเรื่องของพันธุ์สับปะรด นวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพสับปะรด การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากสับปะรด รวมถึงการแข่งขันตกแต่งสับปะรด การแข่งขันกินสับปะรด และการสาธิตการทำอาหารจากสับปะรด การจัดจำหน่ายสับปะรด การประกวด Miss Lampang Pineapple ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัดและเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมีความคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลสับปะรดจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพสับปะรดของจังหวัดลำปางให้ดียิ่งขึ้น   เป็นการช่วยส่งเสริม อุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรชาวลำปาง

และทำให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ได้รู้จักสับปะรดพันธุ์น้ำผึ้งซึ่งเป็นของดีของจังหวัดลำปาง และผลิตภัณฑ์สับปะรดของจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น  อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ต่อไป.

 

error: Content is protected !!