ข่าวการศึกษา » วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

28 มิถุนายน 2018
691   0

วันต่อต้านยาเสพติดโลก….งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดใน จังหวัดลำปาง โทษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาวของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ในการนี้ นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสารในวันต่อต้านยาเสพติดของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ อาคารบุญชูตรีทอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!