ข่าวการศึกษา » มทร.ลำปาง รับน้องสร้างสรรค์พาไหว้พระธาตุเสด็จ

มทร.ลำปาง รับน้องสร้างสรรค์พาไหว้พระธาตุเสด็จ

27 มิถุนายน 2018
927   0

มทร.ล้านนา ลำปาง รับน้องใหม่อย่างสรรค์ “พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ” เพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน “พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รักษาราชการ รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเดินขบวนไปยัง วัดพระธาตุ
เสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมดังกล่าว มีพิธีนมัสการวัดพระธาตุเสด็จ ทำบุญเวียนเทียน พระสงฆ์ให้ศีลให้พร เพื่อความ
เป็นสิริมงคลก่อนเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัย และคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และภายหลังเสร็จกิจกรรม
พาน้องไหว้พระธาตุเสด็จ…สโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พาน้องใหม่
ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก/พิธีไหว้พระ ณ ศาลาพระพุทธ

จากน้ันต่อด้วยพิธีลอดซุ้มรับขวัญนักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่าแม่วัง รุ่นที่ 47 ปิ ดท้ายด้วยกิจกรรม
นันทนาการอย่างสร้างสรรค์…การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่า กับรุ่นน้อง
การแนะนำน้องๆ นักศึกษาให้ใช้เวลาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างสาขา การปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
รักสามัคคี และมีกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จการศึกษา มีอาชีพมั่นคงดังที่ต้ังใจไว้ให้สมกับ” ราชมงคล
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”…

error: Content is protected !!