คลิปข่าว » สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

25 มิถุนายน 2018
825   0

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีทุกภาคส่วนและประชาชนทุกพื้นที่ใน จ.ลำปาง ร่วม 6 พันคนเข้าร่วมงาน…

ผู้สื่อข่าว ฅนเมืองเหนือออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พระสงฆ์ จำนวนร่วม 6,000 คน ร่วมกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้คำขวัญ

“ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จากหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน และการอภิปรายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ” โดย พันเอก วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์..

 

 

 

 

error: Content is protected !!