ข่าวการศึกษา » ชมรมฮักหนา ร่วมทำกิจกรรม ทำความดี ตอบแทน จ.ลำปาง

ชมรมฮักหนา ร่วมทำกิจกรรม ทำความดี ตอบแทน จ.ลำปาง

8 มิถุนายน 2018
982   0

 

 

ชมรมฮักหนา…เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อร่วมทำกิจกรรม ทำความดี ตอบแทน จ.ลำปาง ซึ่งในโอกาสนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ฮักหนาสามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน” ณ วัดสิงห์ชัย และ วัดดำรงธรรม ในวันที่ 28 พ.ค. 2561 และกิจกรรม “ฮักหนาร่วมใจ ทำดีให้ลำปาง” ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง (ฝั่งครัวไม้เก่า) ในวันที่ 4 มิ.ย. 2561 เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและปลูกจิตสำนึกให้รักบ้านเกิดให้แก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง

error: Content is protected !!