ข่าวเด่น » โออาร์ มอบก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมัน แก่ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปูจานครลำปาง

โออาร์ มอบก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมัน แก่ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปูจานครลำปาง

21 เมษายน 2021
290   0

โออาร์ มอบก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมัน แก่ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปูจานครลำปาง ประจำ อ.เถิน อ.แม่พริก และ อ. สบปราบ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง มอบก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมัน แก่ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จานครลำปาง ประจำ อ.เถิน อ.แม่พริก และอ.สบปราบ ทั้งนี้ โออาร์ได้จัดทำก๋องปู่จาดังกล่าวขึ้นโดยใช้ถังน้ำมันทดแทนการใช้ไม้จริง ช่วยลดการตัดไม้ใหญ่ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะเป็นการรักษาวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวลำปางต่อไป สอดคล้องกับความตั้งใจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการเติบโตร่วมกันกับชุมชน เสริมสร้างชุมชนที่น่าอยู่ในทุกพื้นที่ที่โออาร์เข้าไปดำเนินงาน

error: Content is protected !!