ข่าวประชาสัมพันธ์ » โออาร์ เปิดโครงการ LPG Safety ความรู้ดีๆ มีรอบถัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โออาร์ เปิดโครงการ LPG Safety ความรู้ดีๆ มีรอบถัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

19 เมษายน 2021
284   0

โออาร์ เปิดโครงการ LPG Safety ความรู้ดีๆ มีรอบถัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดโครงการ LPG Safety ความรู้ดีๆ มีรอบถัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 แก่ชุมชนกาดเมฆ         ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับคลังปิโตรเลียมลำปาง ผลิตภัณฑ์และธุรกิจของ      โออาร์ รวมถึงให้ความรู้ความปลอดภัยการใช้ถังก๊าซหุงต้ม การดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีการซ่อมเตาก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ด้วยการเปลี่ยนสายปรับแรงดัน ทำความสะอาดหัวเตา และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน

error: Content is protected !!