ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดพื้นที่ “จี-เซอร์วิส” บริการงานภาครัฐฯแก่ประชาชนใน “เซ็นทรัลฯ”

เปิดพื้นที่ “จี-เซอร์วิส” บริการงานภาครัฐฯแก่ประชาชนใน “เซ็นทรัลฯ”

5 เมษายน 2021
540   0

‘เซ็นทรัลพัฒนา’ มอบพื้นที่เปิด “ศูนย์บริการงานราชการ G-Service”ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้รับการบรืการจากหน่วยงานราชการที่สะดวกสบาย ในยุคโควิด 19

(31 มี.ค. 2564) ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมด้วย นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ,นางเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยมี นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลําปาง, คุณคณะทำงานศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่ ศูนย์บริการงานราชการ G- Service เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ ในเรื่องการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบครันให้กับผู้มาใช้บริการและมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลาง การใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง

สำหรับ G-Service เริ่มต้นจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และสำนักงานจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนพื้นที่ เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวัน ทั้งนี้ศูนย์การค้าฯได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อาทิ ที่จอดรถที่สะดวกต่อการมารับบริการ ป้ายบอกทางพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง อีกด้วยและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 10 หน่วยงาน อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง,สำนักงานจัดหางานจังหวัด, สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานแรงงานจังหวัด, สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, การประปาส่วนภูมิภาค, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดให้บริการของ G-Service ก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โควิท-19 ผ่านช่องทาง Call center โทร. 054-010-555 ต่อ 0 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook CentralPlaza Lampang

error: Content is protected !!