ข่าวประชาสัมพันธ์ » !! เตือน !! ร้านธงฟ้าฯ  อย่าทำ!! “พาณิชย์ลำปาง” เตือนผู้ประกอบการ

!! เตือน !! ร้านธงฟ้าฯ  อย่าทำ!! “พาณิชย์ลำปาง” เตือนผู้ประกอบการ

23 กุมภาพันธ์ 2021
642   0

!! เตือน !! ร้านธงฟ้าฯ  อย่าทำ!! “พาณิชย์ลำปาง” เตือนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า พบกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง ป้องปรามร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เน้นย้ำให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

สำหรับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากตรวจพบพฤติกรรมว่าทำผิดข้อกำหนด จะถูกยกเลิกออกจากโครงการทันที  สำนักงานพาณิชย์ฯ สามารถเพิกถอนสิทธิ์ และจะแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันฯ และจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกต่อไป

ประชาชนที่พบเห็นร้านค้าฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  โทร 054-265022

 

error: Content is protected !!