ข่าวการเมือง » บรรยายพิเศษ เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยที่ข้าราชการมีหน้าที่ดำรงรักษา

บรรยายพิเศษ เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยที่ข้าราชการมีหน้าที่ดำรงรักษา

12 กุมภาพันธ์ 2021
343   0

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ “เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยที่ข้าราชการมีหน้าที่ดำรงรักษา”

เช้าวันที่ 10 ก.พ. 64  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการตำรวจ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ (ออนไลน์และห้องเรียน) หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 49 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท” ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต”เกียรติ” คือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ “ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี” หากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ต้องรู้จักการให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน ผู้อื่นย่อมให้เกียรติตอบเราเสมอเหมือน “เกียรติยศ” มิได้เกิดจากการอวดอ้างยกตนข่มท่าน สำคัญตนว่าดีเหนือใครอื่น เก่งกว่าคนอื่น อวดรู้ อวดดี ยกตนข่มท่าน แต่เกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาของผู้อื่น “The bravest is tenderest. The noblest is humblest.” (ผู้กล้า ต้องอ่อนโยน ผู้ประพฤติดี ต้องสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน) ระบบเกียรติศักดิ์ถือเป็นรากฐานของงานการสร้างคนดีมีศีลธรรมในอุดมคติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การหลอมรวมหัวใจของพลเมืองดีที่มารวมตัวกัน และการสร้างสุภาพบุรุษของครอบครัว โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กร ส่วนราชการ สังคม และประเทศชาติ หัวใจของระบบเกียรติศักดิ์ อยู่ที่ “มโนสุจริต” คือ ความประพฤติชอบธรรมทางสุจริต ได้แก่ ความไม่โลภโมโทสัน ความไม่อิจฉาริษยาให้ร้ายผู้อื่น การไม่กล่าวคำเท็จ ความเห็นพ้องตามทำนองคลองธรรม ความรักเกียรติ รักชื่อเสียง แห่งภูมิแผ่นดิน.

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วันพุธที่ 10 ก.พ. 64

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษหลักสูตรข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 74 เรื่อง “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการของแผ่นดิน” ณ วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

error: Content is protected !!