ข่าวเด่น » “กิตติภูมิฯ” นำทีม”ภูมิลำปาง” ครบ 24 คนพร้อมพิสูจน์ศรัทธา..

“กิตติภูมิฯ” นำทีม”ภูมิลำปาง” ครบ 24 คนพร้อมพิสูจน์ศรัทธา..

6 กุมภาพันธ์ 2021
1269   0

เปิดตัวสมาชิก “กลุ่มภูมิลำปาง” ว่าที่ สท.นครลำปาง ทั้ง 4 เขต รวม 24 ที่นั่ง ภายใต้การนำของอดีตนายกเล็กสภาไก่ขาว “ดร.กิตติภูมิ นามวงค์” พร้อมชูสโลแกน “สานต่องาน บริหารต่อเนื่อง” “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาต่อไป” มั่นใจผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะสามารถรักษาตำแหน่งและนำทีมเข้าบริหารเทศบาลนครลำปาง ได้อย่างถล่มทลาย..

การเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง และ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 2564 นี้ และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. 2564 นี้ นั้น ที่ผ่านมาปรากฏมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นประกาศตัวลงสู้ศึกแล้ว จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนครลำปาง นำทีมโดย นายนิมิตร จิวะสันติการ , กลุ่มลำปางก้าวหน้า นำโดย นายปุณณสิน มณีนันท์, กลุ่มความสุขนครลำปาง นำโดย นายณรงค์ พินธิสืบ และ กลุ่มลำปางพัฒนา นำโดย นายอภิชัย สัชฌะไชย ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำทีมออกแนะนำตัวกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้ว..

ที่ผ่านมา “กลุ่มภูมิลำปาง” เป็นที่จดจ้องของกลุ่มการเมืองคู่แข่ง รวมถึงชาวบ้านทั้ง 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง ว่า ดร.กิตติภูมิฯ จะยังลงชิงชัย เพื่อรักษาตำแหน่งหรือไม่ และสมาชิกทั้ง 24 คนจะเป็นใคร และเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในพื้นที่มากน้อยขนาดไหน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา แทบไม่มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ออกมาให้ผู้คนได้รับทราบ..

ล่าสุด ก่อนการรับสมัครเลือกตั้งนายกฯ และ สท.นครลำปาง จะถึงเพียงไม่กี่วัน “กลุ่มภูมิลำปาง” โดยอดีตนายกฯ กิตติภูมิ นามวงค์ ได้มีการเปิดตัวเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครลำปาง กลุ่มพร้อมสมาชิกฯ ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 4 เขต ครบทั้ง 24 คน ผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ (เฟซบุ็ค & ไลน์ฯ) โดยมีรายชื่อดังนี้

เขต 1

1.นายสุบิน ชุ่มตา

2.นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ (เอ็ม)

3.นายมนัส เต็งมณีวรรณ (เล็ก)

4.นายจิรพงษ์ ทาสิทธิ์ (ตุ๋ย)

5.นายมนตรี ตันบุตร

6.นายพิทักษ์ แสนชมพู (น้อย)

เขต 2

1.นายจาตุรงค์  พรหมศร

2.นายสันติ เขียวอุไร

3.นางรัชดาภรณ์ ชุ่มธิ (จิตร)

4.นายมนู พวงกุลอุทัย (โกนู)

5.นายนิคม แสนชมภู (โกหรั่ง)

6.นายเผ่าชัย เทพยศ ((ตุ๋ม/มาสเตอร์เผ่า)

เชต 3

1.นายประเสริฐ แพงพิบูลย์ (ป้อม)

2.นายเฉลิมศักดิ์ ทรายสมุทร์ (ตุ๋ย)

3.นางวลัยรัตน์  วิภาศรีนิมิต ไลนส์ (ป๋ำ)

4.นายสมเกียรติ เครือนวล (แดง)

5.นายบุญแถม โยธา (แถม)

6.นายอัศวิน รัตนคำฟู (โอ)

เขต 4

1.นายณัฐกิตต์ บรรจงจิตติ์ (โจ.จี๋)

2.นายเกษม ปัญญาทอง

3.น.ส.พิชญาพร พิชญวิวัฒน์ (จ๋ำ)

4.น.ส.ขัตติยา สำเภาทอง (เจี๊ยบ)

5.เรือเอก วิเชียร  มานันท์ (อ๊อด)

6.นายสุคนธ์  อินเตชะ (อ.สุคนธ์)

โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มภูมิลำปาง อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เผยว่าการเลือกตั้งนายกฯ และ สท. ในครั้งนี้ ตนมีความมั่นใจมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ว่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในทุกชุมชน  จากการที่ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงผลงานทั้งด้านสาธารณูปโภค การดูแลจัดการด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตฯ ของผู้คนในชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชน ฯ

นอกจากนี้ อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง หัวหน้ากลุ่มภูมิลำปาง ยังได้นำนโยบาย “4 ต้อง” ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการเทศบาลนครลำปาง (ยุคโควิด 19) คือ 1. “ต้อง” ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า, 2.”ต้อง” รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, คุณภาพชีวิตคนอยู่อาศัย “ต้อง” ดี และ คุณค่าวิถีดั้งเดิมและวัฒนธรรม “ต้อง” รักษา

error: Content is protected !!