ข่าวประชาสัมพันธ์ » ลำปาง เตรียมวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่

ลำปาง เตรียมวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่

4 กุมภาพันธ์ 2021
327   0

รองพ่อเมืองรถม้า นำทีมลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เตรียมวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 4 ก.พ.64 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว  โดยจังหวัดลำปาง มีนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ และการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์

บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน หรือเย้า นับถือศาสนาพุทธ นับถือบรรพบุรุษ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 114 ครัวเรือน มีประชากร 426 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ไร่ส้ม ลิ้นจี่ กาแฟ และปักผ้า

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนประกอบด้วย จุดชมวิว (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) สวนผักปลอดสารพิษ น้ำตกตาดหิน ศูนย์บรรพบุรุษและวัฒนธรรม สวนสมุนไพร ไร่ส้ม ลิ้นจี่ กาแฟ ครั่ง โรงงานแปรรูปกาแฟ และบริการอบสมุนไพร เป็นต้น โดยชื่อของหมู่บ้าน “บ่อสี่เหลี่ยม” มาจากบ่อน้ำลักษณะรูปสี่เหลี่ยม เป็นบ่อน้ำธรรมชาติ มีความลึกไม่สามารถมองเห็นด้านล่างได้ และชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพและสักการบูชาจนถึงปัจจุบัน

error: Content is protected !!