ข่าวประชาสัมพันธ์ » อนุบาลลำปางกำหนดจุดห้ามจอดรถหน้าโรงเรียนอย่างเด็ดขาด

อนุบาลลำปางกำหนดจุดห้ามจอดรถหน้าโรงเรียนอย่างเด็ดขาด

4 กุมภาพันธ์ 2021
3654   0

 

อนุบาลลำปางกำหนดจุดจอดรถบริเวณหน้าโรงเรียนใหม่ เพื่อแก้ไชปัญหาจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน ใครจอดในที่ห้ามจอดโดนล็อคล้อเสียค่าปรับไม่มียกเว้น..

(3 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ห้องประชุม สภ.เมืองลำปาง ได้มีการประชุมร่วมฯ คณะตำรวจ สภ.เมืองลำปาง ศูนย์ดำรงธรรม แอดมินเพจลำปางซิตี้ เทศบาลนครลำปาง เทศกิจนครลำปาง  และโรงเรียนอนุบาลลำปาง เพื่อวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุป และมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติในส่วนของโรงเรียนอนุบาลลำปาง พร้อมแจ้งและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ถนนบนเส้นทางบริเวณโรงเรียนอนุบาลลำปาง ดังนี้

1. ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 8.30 น. ห้ามรถทุกประเภทจอดบริเวณหน้าโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะตำรวจจราจรจะล๊อคล้อและต้องไปเสียค่าปรับที่ สภ.เมืองลำปาง

2. การรับส่งนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนเส้นถนนจามเทวี รถที่มาจากด้านไฟแดงวัดศรีบุญโยงให้เรียงแถวชิดซ้ายเพื่อเข้าช่องจอดรับส่งชั่วคราว(จะมีกรวยจราจรสีส้มกั้นเป็นแนวไว้) ห้ามจอดรับส่งบนถนนโดยเด็ดขาด

3 การรับส่งนักเรียนด้านหน้าโรงเรียนเส้นถนนจามเทวี รถที่มาจากด้านไฟแดงม้าขาวให้จอดชิดด้านซ้ายให้นักเรียนลงแล้วเดินขึ้นสะพานลอยเข้าโรงเรียน ห้ามเดินข้ามถนนเข้าโรงเรียนโดยเด็ดขาด โดยตำรวจจราจรจะนำกรวยจราจรสีส้มร้อยเชือกวางบนเส้นกลางถนนตลอดแนว เพื่อป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์และนักเรียนลัดข้ามถนนมาฝั่งโรงเรียนอย่างเด็ดขาด

4. การรับส่งนักเรียนด้านถนนพระเจ้าทันใจให้จอดรถฝั่งขาเข้าได้ฝั่งเดียวเท่านั้น ฝั่งขาออก(ออกไปไฟแดง)ห้ามจอด ห้ามจอดซ้อนคัน

5. บริเวณเขตห้ามจอดขาวแดง และบริเวณเส้นทะแยงบนพื้นทาง ห้ามจอดโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ ทางผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ยังได้กำหนดข้อเสนอแนะ ให้บุคคลกรในโรงเรียนรวม 5 ข้อคือ (1.) ให้จัดครูเวร หรือคณะกรรมการนักเรียน ช่วยรับเด็กนักเรียนจากรถผู้ปกครองเข้าประตูโรงเรียน เพื่อความรวดเร็วในการรับ-ส่ง นักเรียน (2.) ควรปลูกฝังวินัยเรื่องการใช้สะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียน โดยเฉพาะครู หรือผู้ปกครองควรทำเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน

(3.) หลังจากนี้ควรห้ามบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ไม่ให้มีการชายสินค้าทุกชนิด (4.) ประชาสัมพันธ์ครู และผู้ปกครอง บริเวณเชตห้ามจอดขาวแดง และบริเวณที่มีเส้นทะแยงบนพื้นทาง ห้ามจอดโดยเด็ดขาด

(5.) ประชาสัมพันธ์ครู และผู้ปกครอง ด้านทางโรงเรียน บริเวณทางเท้า ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1 ต่อไปจะให้จอดรถฝั่งเดียว คือฝั่งขาเข้าซอย ส่วนฝั่งขาออกซอยห้ามจอด รวมถึงบริเวณปากซอยห้ามจอดกีดขวางทางเข้าออกและห้ามจอดซ้อนคัน..

error: Content is protected !!