ข่าวประชาสัมพันธ์ » สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาท” (ออนไลน์)

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาท” (ออนไลน์)

14 มกราคม 2021
693   0

สมาชิกวุฒิสภาปาฐกถาพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาท” (ออนไลน์) ในราชการกองทัพอากาศ

(เช้า)  รร.นายทหารอากาศอาวุโส  (บ่าย)  รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บรรพบุรุษท่านสอนลูกหลานไทยว่า ผู้คนเมตตากรุณาเราต่างหาก ที่เราจักต้องรำลึก และมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หาใช่สำคัญตน คิดว่าเก่งโน่น หรือชำนาญการนี่ ความดีและความมีเมตตาต่างหากจรรโลงความอยู่รอดปลอดภัยของใครทุกคน องค์กร และชาติประเทศ การสำคัญตนผิดจึงถือเป็นความผิดมหันต์ ยังผลกระทบต่อหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่าง ในองค์กรและประชาสังคม ในทางกลับกัน การวางตัวในบริบทที่เหมาะสม มีระเบียบ รู้จักการบริหารเวลา มีความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา คือ ความสถิตเสถียรในการครองตนของคนทุกคน ครอบครัวทุกครอบครัว องค์กรทุกองค์กร ประเทศทุกประเทศ”

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในราชการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!