ข่าวเด่น » ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด ช่วงเทศกาลปีใหม่

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด ช่วงเทศกาลปีใหม่

31 ธันวาคม 2020
1162   0

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัดมีจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564 ดังนี้

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

– เกิดอุบัติเหตุ รวม 41 ครั้ง

– ผู้บาดเจ็บ (Admit) 44 คน (ชาย 26 คน หญิง 18 คน)

– ผู้เสียชีวิต เป็นหญิง 2 ราย (จังหวัดลำปาง 1/ลำพูน 1)

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

– เกิดอุบัติเหตุ รวม 49 ครั้ง

– ผู้บาดเจ็บ (Admit) 54 คน (ชาย 42 /หญิง 12 )

– ผู้เสียชีวิต เป็นชาย 1 /หญิง 1 (จังหวัดลำปาง 1/เชียงใหม่ 1)

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 -30 ธ.ค.63

– เกิดอุบัติเหตุ รวม 90 ครั้ง

– ผู้บาดเจ็บ (Admit) 98 คน (ชาย 68 /หญิง 30)

– ผู้เสียชีวิต เป็นชาย 1 /หญิง 3

error: Content is protected !!