คลิปข่าว » เทศบาลนครลำปางอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ แห่ยิ่งใหญ่รอบเมือง (คลิป)

เทศบาลนครลำปางอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ แห่ยิ่งใหญ่รอบเมือง (คลิป)

29 ธันวาคม 2020
1401   0

เทศบาลนครลำปางจัดยิ่งใหญ่ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่รอบเมืองลำปาง ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนแท่นหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง

(28 ธันวาคม 2563) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ โดยจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ประกอบด้วย วงดุริยางค์จากโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ขบวนธงชาติและธงประจําพระองค์จากพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ รถอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขบวนรถม้าคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ขบวนพนักงาน ผู้แทนชุมชน และ อสม. เทศบาลฯ

ปิดท้ายด้วยขบวนรถรางประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ เคลื่อนขบวนจากข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา ผ่านถนนบุญวาทย์ไปยังมิวเซียมลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทิพย์ช้าง ผ่านหน้าวัดเชียงรายมายังถนนท่าคราวน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุเรนทร์มายังสี่แยกดอนปาน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนฉัตรไชยผ่านสี่แยกเพ็ญทรัพย์มาสิ้นสุดที่ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จากนั้นนายกเทศมนตรีนครลำปาง อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ มาตั้งประดิษฐานไว้บนแท่นหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา

สำหรับ​ ถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมได้นำนายกเทศมนตรีนครลำปางเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้กิจกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ทุกเทศบาลเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเทศบาลนครลำปาง ได้นำกรอบแนวคิด “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ” คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายจนบรรลุผลสำเร็จ เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม..

error: Content is protected !!