ข่าวการศึกษา » อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาประถมต้น (STEM Education) ปี2561

อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาประถมต้น (STEM Education) ปี2561

8 มิถุนายน 2018
922   0

 

อ.ธีรินทร์รัตน์ และ อ.วันทนา ตัวแทนคณะครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนไตรภพวิทยา (สช.114) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม  2561

error: Content is protected !!