คลิปข่าว » ท.นครลำปาง อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯแห่รอบเมืองฉลองเมืองน่าอยู่ยั่งยืน (คลิป)

ท.นครลำปาง อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯแห่รอบเมืองฉลองเมืองน่าอยู่ยั่งยืน (คลิป)

22 ธันวาคม 2020
807   0

เทศบาลนครลำปางรับรางวัลพระราชทานเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ระดับประเทศ พร้อมจัดขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ไปตามถนนสายต่างๆ รอบนครลำปาง ให้ประชาชนได้ร่วมภาคภูมิใจ..

(21 ธันวาคม 2563) ที่อาคารสำนักการช่าง – กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง ร่วมอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ มาตั้งประดิษฐานไว้บนแท่นหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมได้นำนายกเทศมนตรีนครลำปางเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้กิจกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ทุกเทศบาลเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเทศบาลนครลำปาง ได้นำกรอบแนวคิด “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ” คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายจนบรรลุผลสำเร็จ เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม
ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปางได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เริ่มต้นจากข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ผ่านถนนบุญวาทย์ไปยังมิวเซียมลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทิพย์ช้าง ผ่านหน้าวัดเชียงรายมายังถนนท่าคราวน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุเรนทร์มายังสี่แยกดอนปาน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนฉัตรไชยผ่านสี่แยกเพ็ญทรัพย์มาสิ้นสุดที่ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
error: Content is protected !!