ข่าวทั่วไป » สมาชิกวุฒิสภา ต้อนรับ ผบ.รร.จปร. เยี่ยมวังวรดิศ พร้อม นนร.รุ่นที่ 68

สมาชิกวุฒิสภา ต้อนรับ ผบ.รร.จปร. เยี่ยมวังวรดิศ พร้อม นนร.รุ่นที่ 68

16 ธันวาคม 2020
1222   0

สมาชิกวุฒิสภา ต้อนรับ ผบ.รร.จปร. เยี่ยมวังวรดิศ พร้อม นนร.รุ่นที่ 68

รำลึกในไมตรีจิต

วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และภริยา ให้การต้อนรับ พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และภริยา คณาจารย์ และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในอดีตตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก ซึ่งมีหลักปรัชญาประการสำคัญ คือ ความเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยและความผูกพันใกล้ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนได้ซึมซับในพระราชกรณียกิจและพระบรมราชจริยวัตร อันจะเป็นการสร้างเสริมความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเกิดประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของเหล่านักเรียนนายร้อย ภายหลังเมื่อจบการศึกษาและเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองพระเดชพระคุณและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดี” คำกล่าวส่วนหนึ่งในการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา เมื่อเช้าวานนี้ ณ วังวรดิศ

error: Content is protected !!