ข่าวประชาสัมพันธ์ » เซ็นทรัลฯลำปาง ซ้อมแผนเข้มพร้อมรับมือเหตุและอุบัติภัยฯ..

เซ็นทรัลฯลำปาง ซ้อมแผนเข้มพร้อมรับมือเหตุและอุบัติภัยฯ..

10 ธันวาคม 2020
1806   0

เซ็นทรัลฯ ลำปางฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวัตถุต้องสงสัย แผนเผชิญเหตุบุคคลตกจากที่สูง และแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563

(9 ธ.ค. 2563) นางเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เผยว่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ และสร้างความเชื่อมั่นในด้านระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลพล่า ลำปาง จึงได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนอพยพ หนีไฟและแผนเผชิญเหตุ ประจำปี 2563 ขึ้น

 

โดยกิจกรรมนี้ได้มีการจัดเป็นประจำต่อเนื่องในทุกๆปีโดยแบ่งการฝึกซ้อมเหตุเป็น 3 แผน ได้แก่ แผนเผชิญเหตุวัตถุต้องสงสัย แผนเผชิญเหตุบุคคลตกจากที่สูง และแผนอพยพหนีไฟซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง, เทศบาลนครลำปาง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม, สถานีตำรวจเมืองลำปาง, สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง, ผู้ประกอบการและพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมกว่า 850 คน พร้อมตอกย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของศูนย์การค้าฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อไป..

error: Content is protected !!