คลิปข่าว » นายกฯลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยติดเตียงฯ วันเดียว 2 ชุมชน (คลิป)

นายกฯลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยติดเตียงฯ วันเดียว 2 ชุมชน (คลิป)

20 พฤศจิกายน 2020
531   0

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่งในชุมชนสิงห์ชัย และชุมชนท่าคราวน้อย

(18 พฤศจิกายน 2563) โดยช่วงเช้า ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนสิงห์ชัย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 10 ราย เพื่อให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่
ต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกัน นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะ ได้ลงพื้นที่ต่อในชุมชนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน – ติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย เพื่อตรวจสุขภาพ ความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับชาวบ้านในชุมชนฯ ซึ่งเป็นภาระกิจสำคัญที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ความใส่ใจและลงพื้นที่ในทุกชุมชนอย่างต่อเนื่อง…
error: Content is protected !!