ข่าวการศึกษา » มร.ลป. พบ ผวจ.ลำพูน เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

มร.ลป. พบ ผวจ.ลำพูน เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

18 พฤศจิกายน 2020
275   0

มร.ลป. พบ ผวจ.ลำพูน เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

วันที่  18  พฤศจิกายน  2563  ผศ.ดร.พงศธร  คำใจหนัก  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ  พร้อมด้วยอาจารย์ณรงค์  คชภักดี  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ปณตนนท์  เถียรประภากุล  อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์  ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง  ผศ.รัชฎาภรณ์  ทองแป้น  อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา   และอาจารย์ชนม์ธนัช  สุวรรณ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือข้อราชการกับนายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมจากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2563

error: Content is protected !!