ข่าวทั่วไป » วิทยากรจิตอาสา อบรมปฏิบัติจิตอาสา นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11/2563 ณ ศฝร.ภ.5

วิทยากรจิตอาสา อบรมปฏิบัติจิตอาสา นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11/2563 ณ ศฝร.ภ.5

16 พฤศจิกายน 2020
320   0

วิทยากรจิตอาสา อบรมปฏิบัติจิตอาสา นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11/2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมแสงสิงห์แก้ว ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5  ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ พันธ์โกศล อาจารย์ (สบ.4) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” การเป็นจิตอาสาที่ดี  การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสา  และวินัยของชาติ ให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 11/2563  จำนวน 480 นาย

โดยมีวิทยากรจิตอาสาประกอบด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ว่าที่ ร.ต.ท.พิชญนันท์  อนันชัย  รอง สว (ป.) กก.ตชด.33  นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พร้อมผู้ให้การสนับสนุน  นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่  นายศรัณยู  มีทองคำ  รอง ผวจ.เชียงใหม่  นายรัฐพล  นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่/รอง ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่   นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่    ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช  นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง    รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    พ.ต.อ.อภิชาติ  รักพงษ์  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33   นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา    นายจักร์รินทร์  ชื่นสมบัติ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  มทร.ล้านนา  ซึ่งผู้เข้ารับฟังเกิดความสำนึก และความซาบซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้

error: Content is protected !!