ข่าวการศึกษา » มร.ลป.ร่วมประชุมเตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มร.ลป.ร่วมประชุมเตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

16 พฤศจิกายน 2020
290   0

มร.ลป.ร่วมประชุมเตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ อ.ณรงค์ เครือกันทา และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จและจัดทำแผนปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ในการนี้ พล.อ.อ.ภักดี แสง-ชูโต ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กองกิจการในพระองค์ สำนักพระราชวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

error: Content is protected !!