ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการคนละครึ่ง” พบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท

โครงการคนละครึ่ง” พบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท

10 พฤศจิกายน 2020
451   0

เตือนแล้วนะ  ร้านที่ร่วม “โครงการคนละครึ่ง” พบฉวยโอกาสขึ้นราคา จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําปาง ชี้แจงกรณีการได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภค ผ่านช่องทางร้องเรียน และสื่อสังคมออนไลน์ กรณีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ของกระทรวงการคลัง “กระทําการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า”     ซึ่งกรณีร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือของโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ ที่มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากราคาปกติ ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย ของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการคนละครึ่ง และโครงการอื่นๆ ที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงไปยังผู้ประกอบการ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการทุกแห่งฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา สินค้าทุกชนิด หากพบการกระทําความผิด จะถูกดําเนินการตามกฎหมาย ตามาตรา 29 และ มาตรา 30 พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากพบเห็นการกระทําความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําปาง โทรศัพท์ 0 5426 5087

error: Content is protected !!