คลิปข่าว » ชาวลำปาง 2 หมู่บ้าน ใน ต.ชมพู จัดประเพณีล่องสะเปาก่อนใคร.. (คลิป)

ชาวลำปาง 2 หมู่บ้าน ใน ต.ชมพู จัดประเพณีล่องสะเปาก่อนใคร.. (คลิป)

4 ตุลาคม 2020
426   0

ชาวบ้าน 2 ตำบลในเขตอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยร พร้อมกันจัดประเพณีล่องสะเปาก่อนใคร ซึ่งเป็นพิธีที่ทำสืบทอดมายาวนาน โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังวันออกพรรษา 1 วัน

(3 ตุลาคม 2563) เมื่อช่วงหัวค่ำคืนที่ผ่านมา ที่บริเวณลานด้านหน้าซุ้มประตูโขงทางเข้าวัดบ้านฟ่อนหมู่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมือง เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันจัดประเพณีล่องสะเปา (ลอยกระทง) ซึ่งถือเป็นการจัดเป็นที่แรกใน จ.ลำปาง และของประเทศฯ

โดยชาวบ้านต่างนำสะเปาเล็ก และกระทงเล็ก ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม่ธูปเทียนรวมไปถึงเครื่องบูชา เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว รวมไปถึงร่วมมันสืบสานประเพณีที่ดีงาม ที่ชุมชนแห่งนี้ปฏิบัติสืบทอดมายาวนานต่อเนื่องในทุกๆ ปี

โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งเป็นร่วมมือของชุมชนและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาให้คงอยู่สืบไป ซึ่งชุมชนแห่งนี้ถือว่าได้ จะจัดกิจกรรมล่องสะเปาก่อนจังหวัดอื่นๅ โดยถือปฏิบัติสืบถอดมายาวนาน ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์รักษาประเพณี พื้นถิ่น โบราณให้คงอยู่สืบทอดต่อไปเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ร่วมใจกันประดิษฐ์สะเปา ที่เป็นแนวคิดของชุมชน ต่างสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ ร่วมชื่นชมกับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทางชุมชนได้นำขบวนสะเปาเข้ามาตั้งแถวที่บริเวณหน้าวัดบ้านฟ่อน

โดยขบวนฯ จะแห่ไปตามถนนในหมู่บ้าน แล้วไปรวมตัวกันที่ท่าน้ำวังบ้านฟ่อน เพื่อปล่อยสะเปาที่จัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังมีชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงสองฝากฝั่งแม่น้ำวังต่างร่วมใจกันทำพิธีพร้อมๆกันขึ้นทุกปีและจะมีในพื้นที่แห่งนี้แห่งเดียวที่จัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วันทำให้บรรยากาศทั่วไปต่างคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก..

error: Content is protected !!