ข่าวการศึกษา » รร.สังกัด สพม. 35คว้ารางวัลในโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ(ภาคเหนือ)

รร.สังกัด สพม. 35คว้ารางวัลในโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ(ภาคเหนือ)

1 ตุลาคม 2020
1024   0

2 โรงเรียนสังกัด สพม. 35 เจ๋ง คว้ารางวัล ในโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ(ภาคเหนือ)  ปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สถานศึกษาทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมประกวด นำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับภาคเหนือ เพื่อให้รับรางวัลระดับประเทศ

โดยผลปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัล  คือ   1.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลชนะเลิศ “บริษัทสร้างการดี”   2. นายณัฐพงศ์ วงศ์ทองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  รับรางวัลรองชนะเลิศ “กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”     3.นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลชมเชย “กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อำนวยการโรงเรียน”

สำหรับทุกรางวัลที่ได้มา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

error: Content is protected !!