ข่าวประชาสัมพันธ์ » ปภ.ลำปาง สาขาเถิน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 63

ปภ.ลำปาง สาขาเถิน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 63

24 กันยายน 2020
625   0

ฝึกฝนเพื่อความชำนาญ ปภ.ลำปาง สาขาเถิน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปี พ.ศ.2563  (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก)

วันที่  23  กันยายน  2563  สำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง มอบหมาย ปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน  ดำเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปี พ.ศ.2563  (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก)  โดยใช้การฝึกแบบTable  Top  Exercise  ในการนี้มีผู้เข้าร่วมฝึก จาก 4 อำเภอ (อำเภอเสริมงาม  อำเภอสบปราบ  อำเภอเถิน  และอำเภอแม่พริก)  เป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  อปท.อปพร. และ มูลนิธิในพื้นที่  รวม 80 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด(เก่า)

error: Content is protected !!