ข่าวประชาสัมพันธ์ » ปภ.สาขาเถิน ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการป้องกัน ระงับอัคคีภัย

ปภ.สาขาเถิน ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการป้องกัน ระงับอัคคีภัย

19 กันยายน 2020
269   0

ปภ.สาขาเถิน ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการป้องกัน ระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องเมื่อเจอสถานการณ์จริง

วานนี้ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง  ทั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการสาธิตฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับชาวบ้านผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 25 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ให้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบกับตนเอง รวมทั้งยังนำไปขยายต่อให้กับคนในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

error: Content is protected !!