ข่าวประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.ลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดลำปาง 3 ประเภท

กอ.รมน.ลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดลำปาง 3 ประเภท

1 กันยายน 2020
261   0

กอ.รมน.ลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดลำปาง 3 ประเภท สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ดีเด่น,สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น และสื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดียดีเด่น

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง กอ.รมน.ลำปาง ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น พื้นที่จังหวัดลำปาง  เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์ โรคโควิด – 19

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น 3 ประเภท ดังนี้  สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ นายชาญณรงค์ ปันเต ผู้สื่อข่าว NBT ประจำจังหวัดลำปาง

สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์เอกราช และสื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดียดีเด่น ได้แก่ นางรพีพันธ์ อุดขันจริง จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

 

error: Content is protected !!