ข่าวการศึกษา » บว.คว้ารางวัลชนะเลิศกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง แข่งขันระดับประเทศ

บว.คว้ารางวัลชนะเลิศกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง แข่งขันระดับประเทศ

21 สิงหาคม 2020
680   0

บุญวาทย์คว้ารางวัลชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง แข่งขันระดับประเทศ

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา2563  และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางแข่งขัน ในระดับประเทศต่อไป

โดยมีผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  ผู้ฝึกซ้อม ประกอบด้วย นายประกรณ์  ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางปรารถนา  จันทร์ปัญญา,  นางวราภรณ์  สว่างการ, นายวุฒิกร  ปั๋นแก้ว นายอิศเรศ พรหมศิลป์, นายชลิต ปัญญาเหล็ก และ นางสุรีย์รัตน์  สุนันตา

 

 

 

error: Content is protected !!