ข่าวทั่วไป » ปภ.ลำปาง สาขาเถิน ออกให้ความรู้แก่ชาวบ้าน นักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย

ปภ.ลำปาง สาขาเถิน ออกให้ความรู้แก่ชาวบ้าน นักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย

19 สิงหาคม 2020
226   0

ปภ.ลำปาง สาขาเถิน ออกให้ความรู้แก่ชาวบ้าน นักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน  สนับสนุนวิทยากรโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน/นักเรียน โดยบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยประเภทต่างๆ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมสาธิตฝึกปฏิบัติ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

error: Content is protected !!