ข่าวการศึกษา » มร.ลป.พร้อมเป็นเจ้าภาพ “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

มร.ลป.พร้อมเป็นเจ้าภาพ “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

19 สิงหาคม 2020
227   0

มร.ลป.พร้อมเป็นเจ้าภาพ “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เพื่อเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 20 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ได้นำเสนอแนวทางการเตรียมการจัดงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่20 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาโดยมีสมาชิกศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 100 สถาบัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น3 อาคารอุดมศึกษา1 สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

error: Content is protected !!