ข่าวประชาสัมพันธ์ » เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste”

เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste”

17 สิงหาคม 2020
315   0

เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” ขยายจุดรับทิ้ง E-Waste ทั่วมหาวิทยาลัย 18 จุด พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษา คัด แยก ทิ้ง ขยะ E-Waste ให้ถูกที่ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

17 สิงหาคม 2563 : เอไอเอส เดินหน้าปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือพันธมิตรภาคการศึกษา ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์นักศึกษา คัด แยก ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี พร้อมตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมขยายจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ทั่วมหาวิทยาลัย

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ Digital Infrastructure เพื่อคนไทย เราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในประเด็นของสิ่งแวดล้อม ที่เราตระหนักถึงและมีนโยบายในการร่วมดูแลรักษา ฟื้นฟู ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้สานต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยขยายผลแคมเปญใหญ่ “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องภัยอันตรายที่แฝงมากับขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขยายจุดรับทิ้งขยะทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ได้ง่าย ใกล้บ้านคุณ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายสีเขียว และนับเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่จะช่วยให้นักศึกษาตลอดจนถึงบุคลากร และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าใจ รู้ถึงภัยอันตรายที่มากับขยะอิเล็กทรอนิกส์หากกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี รวมถึงสามารถเข้าถึงจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น”

ด้าน รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสานต่อกิจกรรมความร่วมมือ โครงการ CMU Smart City Clean Energy ของทั้งสองฝ่ายที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และ โครงการ E-Waste ตั้งแต่ปี 2562 ในการสร้างการตระหนักรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร มช.เห็นถึงอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวบรวมขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี ช่วยลดปริมาณและช่วยลดมลพิษและสารปนเปื้อนของสารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ ด้านนวัตกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ E-Waste

ได้ที่ https://ewastethailand.com

#คนไทยไร้EWaste

error: Content is protected !!