ข่าวทั่วไป » มท.2 เปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา

มท.2 เปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา

17 สิงหาคม 2020
337   0

รมช.มหาดไทย เปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา โดยมี รองอธิบดีกรมที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีเปิดอาคารฯ โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การกล่าวต้อนรับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในจังหวัดลำปาง ยกสถานะจากสำนักงานที่ดินอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2536 มีอาคารสำนักงานหลังเดิมอยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะคา (หลังเดิม) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมที่ดินได้จัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินแห่งใหม่ วงเงินงบประมาณ 25,400,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนบาทเศษ) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ปัจจุบันมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินจำนวน 60,010 ฉบับ และเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำนวน 3,502 ฉบับ มีผู้มาขอรับบริการเฉลี่ยวันละ 70 ราย และสามารถจัดเก็บรายได้ประมาณปีละ 40 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา ให้บริการกับประชาชนด้านการทำนิติกรรม ด้านการทะเบียน และด้านการรังวัดที่ดิน ที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพแล้ว ยังสามารถจัดเก็บรายได้นำส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำไปพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอเกาะคามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

error: Content is protected !!