ข่าวประชาสัมพันธ์ » ปภ.เถิน ร่วมให้ความรู้ซ้อมแผนสาธารณภัยให้กับกลุ่มชาวบ้านพื้นที่อำเภอสบปราบ

ปภ.เถิน ร่วมให้ความรู้ซ้อมแผนสาธารณภัยให้กับกลุ่มชาวบ้านพื้นที่อำเภอสบปราบ

15 สิงหาคม 2020
250   0

ปภ.เถิน ร่วมให้ความรู้ซ้อมแผนสาธารณภัยให้กับกลุ่มชาวบ้านพื้นที่อำเภอสบปราบ เพื่อให้เกิดความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อประสบภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน          ร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการฝึกอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายาง  มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 40 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดหรือพบเจอสาธารณภัยที่ไม่คาดคิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลให้กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้อีกทางหนึ่งด้วย

error: Content is protected !!