คลิปข่าว » ส่งมอบ “มิวเซียม” ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาคให้เทศบาลนครลำปาง..(คลิป)

ส่งมอบ “มิวเซียม” ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาคให้เทศบาลนครลำปาง..(คลิป)

13 สิงหาคม 2020
342   0

มิวเซียมสยาม และ ที เค พาร์ค ได้ส่งมอบแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ “มิวเซียมลำปาง” ให้อยู่ในความดูแลของ เทศบาลนครลำปาง พร้อมเพิ่มจุดเช็คอิน กระตุ้นยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเมืองรอง ดันเศรษฐกิจฟื้นตัว และ ระหว่าง 12 ส.ค. – 30 พ.ย. 63 นี้ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ มิวเซียมลำปาง 

(12 สิงหาคม 2563) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Museum) “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เพื่อสร้างการเรียนรู้พระราชประวัติ ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ผ่านเหตุการณ์และสภาพบ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด ณ มิวเซียมลำปาง (Museum Lampang) จ.ลำปาง

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมี ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งนิทรรศการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ก่อนเชิญชมนิทรรศการที่บอกเล่าถึงเรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ประกอบด้วยนิทรรศการ 4 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 ประชาธิปกธรรมราชา พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญของโลก

โซนที่ 2 การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม และอื่นๆ

โซนที่ 3 สู่ถิ่นดินแดนเหนือ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ จังหวัดลำปาง

และโซนที่ 4 Play+Learn เรียนเล่นเป็นความรู้ เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมเสริมความรู้ เช่น การแสดงวัตถุจำลอง สมุดกิจกรรม การชมวิดีโอ เล่นเกม การถ่ายภาพสามมิติ และการท่องพิพิธภัณฑ์ผ่าน Virtual Museum

ท่านที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ มิวเซียมลำปาง (Museum Lampang) จ.ลำปาง

และในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ สบร. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ถือฤกษ์ดี วันมหามงคล วันแม่แห่งชาติ จัดพิธี ส่งมอบนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง”และ อุทยานการเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร. อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ให้กับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปางร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

นายอธิปัตย์ กล่าวว่า “การดำเนินงานพัฒนาจัดตั้งมิวเซียมลำปางให้เป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้คนไทย นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้พื้นที่ของศาลากลางจังหวัดลำปางเดิมเป็นสถานที่จัดตั้ง โดยเทศบาลนครลำปางดำเนินการในด้านการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้มีความพร้อม ส่วน สบร. โดย มิวเซียมสยาม และ ที เค พาร์ค ทำหน้าที่ในการพัฒนาจัดทำนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” และ ส่วนของพื้นที่ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมิวเซียมลำปาง”

ทั้งนี้ การส่งมอบนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” และอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง เพื่อให้ มิวเซียมลำปาง เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์และเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ไปสู่สาธารณะด้วยการสร้างความร่วมมือ และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และ ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ในระดับพิพิธภัณฑ์เมือง และเป็นการเสริมสร้างโอกาสการค้นคว้าหาความรู้ในทางสร้างสรรค์แห่งใหม่ของคนลำปาง และดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย

พื้นที่จัดแสดง นิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวมีการนำเสนอผ่านหัวข้อหลักๆ ว่าด้วยเรื่อง “คน” ที่มีบทบาทสำคัญปรากฎอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เรื่องของ “เมือง” ลำปาง การเปลี่ยนผ่านและเหตุการณ์สำคัญในอดีตส่งผลอย่างไรมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน และสุดท้ายในหัวข้อ “ลำปาง” มิวเซียมได้สำรวจและเก็บรวบรวมทั้งความเหมือนและแตกต่างเพื่อตามหา “ลำปางแต๊ๆ” ทุกซอกทุกมุมจากทั้ง 13 อำเภอ นำมาจัดแสดงด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยี และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (Interactive) โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 16 ห้องนิทรรศการด้วยกัน ส่วนบริเวณชั้น 1 มีการจัดสรรพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปางเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนชาวลำปาง รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยภายในประกอบไปด้วยพื้นที่การเรียนรู้ มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ หายาก รวมถึงหนังสือ และสื่อการเรียนรู้มากกว่า 3,000 รายการ

นอกจากนี้ มิวเซียมลำปางยังมีการวางมาตรการรองรับความปลอดภัยระดับมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วย การตั้งจุดคัดกรองบริเวณก่อนเข้าชมนิทรรศการและใช้บริการในอาคาร โดยจำกัดผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 5 คน มีการตรวจวัดอุณภูมิ สแกน QR Code ไทยชนะ ทั้งทางเข้า-ออก พร้อมตั้งจุดเจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกห้องนิทรรศการและพื้นที่บริการ และขอความร่วมมือผู้เข้าชมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการเข้าชม

มิวเซียมลำปางจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ห้ามพลาดของจังหวัดลำปาง และเป็นอีกทางเลือกในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถมาแสวงหาความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถเข้าชมมิวเซียมลำปางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดบริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองการเข้าชมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-237237#3207

error: Content is protected !!