ข่าวทั่วไป » นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

10 สิงหาคม 2020
293   0

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯกล่าวต้อนรับ คุณจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คุณวิภา กุณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและติดตามผลการเรียน ติดตามความเป็นอยู่ เพื่อรายงานให้ทางมูลนิธิรับทราบต่อไป

คุณจินจณา โอสถธนกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ” ทุนการศึกษาของมูลนิธินี้ สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนให้ได้รับการศึกษา ได้รับโอกาสดีๆที่จะตามมา วันนี้ที่มาเยี่ยมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักว่าทุนนี้สำคัญยิ่ง สิ่งที่ได้รับไปไม่อยากให้ศูนย์เปล่า และหวังอย่างยิ่งว่าหากนักเรียนคนนี้ประสบความสำเร็จแล้ว อยากให้เป็นที่พึ่งของตนเอง ให้เป็นที่พึ่งของครอบครัว และเป็นบุคลากรมาพัฒนาสังคมและเป็นเทศชาติได้”

คุณวิภา กุณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน กล่าวว่า ” รู้สึกดีใจแทนตัวนักเรียนที่ได้รับทุนนี้ วันนี้ได้มาทราบปัญหาของเด็กเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางมาเรียน ทางกิ่งกาชาดอำเภอ ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมอีกครั้ง ท้ายนี้ก็อยากให้นักเรียน ตั้งใจเรียน เพื่อให้ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง”

อย่างไรก็ตาม นายอภินันต์ ไชยอาสา ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาปังวิทยา และปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และอยากจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก เพราะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครู

 

error: Content is protected !!