ข่าวการศึกษา » ครูบุญวาทย์รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน

ครูบุญวาทย์รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน

10 สิงหาคม 2020
339   0

ครูบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน คือ

 

1.ครูรัชนก ตั้งใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2.ครูสบันนา มหาวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

3.ครูณัฐวรา ดอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.ครูแววดาว รู้เพียร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.ครูธรัช พุทธรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.ครูวราลักษณ์ เสาร์แก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.ครูกัญณภัทร ชัยกานต์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8.ครูฟองสิริ ธรรมธิกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.ครูกัญญ์พิดา จริยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

error: Content is protected !!