ข่าวทั่วไป » ผวจ.ลำปาง นำภาครัฐ เอกชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.วังเหนือ

ผวจ.ลำปาง นำภาครัฐ เอกชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.วังเหนือ

5 สิงหาคม 2020
341   0

ผวจ.ลำปาง พร้อมทีม จนท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศล ร่วมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคลงพื้นที่มอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอวังเหนือ หลังระดับน้ำในพื้นที่ลดระดับกลับสู่ภาวะปกติ

ตามที่ในหลายเขตท้องที่ของอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหลายวัน เมื่อห้วงระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นผลอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุชินลากู ซึ่งได้ส่งผลทำให้น้ำบริเวณพื้นที่สูงหลายพื้นที่มีปริมาณสะสมเพิ่มมากขึ้นฉับพลัน และได้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำรวมสมทบเข้ากับมวลน้ำสาขา ไหลลงไปตามลำน้ำแม่วังผ่านท้องที่หลายตำบลของอำเภอวังเหนือ จนเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งพืชผลและพื้นที่ทำการเกษตร โดยเบื้องต้นจากการสำรวจมีราษฎรในพื้นที่อำเภอวังเหนือรวมกว่า 400 หลังคาเรือน ในเขตท้องที่ 5 ตำบล 31 หมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้

หลังระดับน้ำลดหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมระดมกำลัง เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของชาวบ้าน และเร่งปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว ล่าสุดช่วงเย็นวานนี้ (04 สิงหาคม 2563) นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รวมทั้งผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอวังเหนือ กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากองค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศล สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ กู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่นำถุงยังชีพข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มสะอาด รวมจำนวน 165 ชุด มอบบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่เฮียว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อช่วยเป็นแรงกำลังใจบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า สำหรับการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนของจังหวัดลำปาง ซึ่งทางจังหวัดได้กำหนดไว้เป็นมาตรการเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ ที่จะต้องรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้มีกำลังใจที่จะสามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ทางจังหวัดลำปาง ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงมูลนิธิองค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ เข้ามาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ และสำหรับการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้พื้นที่อำเภอวังเหนือ ถือเป็นพื้นที่ประสบภัยรุนแรงมากที่สุด ซึ่งหลังสถานการณ์น้ำลดได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นท้องที่ ได้รีบสำรวจตรวจสอบความเสียหายสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงให้กลับคืนสู่สภาพโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ แต่ปัจจุบันในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดลำปางยังมีปริมาณน้ำสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับท้องฟ้าที่ยังคงมีเมฆมากหากเกิดฝนตกลงมาก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำขึ้นได้อีก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงให้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอคอยรับฟังข่าวสารจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิด โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการแจ้งเตือนให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ จังหวัดลำปางมีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 4 อำเภอ 13 ตำบล 73 หมู่บ้าน 3,133 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอแจ้ห่ม 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน 1,797 ครัวเรือน, อำเภอวังเหนือ 5 ตำบล 31 หมู่บ้าน 383 ครัวเรือน, อำเภอเมืองปาน 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน 694 ครัวเรือน และอำเภองาว 4 ตำบล 15 หมู่บ้าน 259 ครัวเรือน

 

 

error: Content is protected !!