คลิปข่าว » สถาบันอุทยานการเรียนรู้เยี่ยมชม “มิวเซียมลำปาง”

สถาบันอุทยานการเรียนรู้เยี่ยมชม “มิวเซียมลำปาง”

1 สิงหาคม 2020
357   0

คณะสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง และอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

(1 สิงหาคม 2563) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง และอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมที่เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ขออำนวยพรให้ความตั้งใจของท่านนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่จะให้ลำปางเป็นนครแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

error: Content is protected !!