ข่าวประชาสัมพันธ์ » ลำปางเตรียมปรับตารางปฏิทินการท่องเที่ยว”ไม่วันเดียว..เที่ยวได้ทั้งปี”

ลำปางเตรียมปรับตารางปฏิทินการท่องเที่ยว”ไม่วันเดียว..เที่ยวได้ทั้งปี”

29 กรกฎาคม 2020
309   0

จังหวัดลำปางเตรียมปรับตารางปฏิทินการท่องเที่ยว”ไม่วันเดียว..เที่ยวได้ทั้งปี”มิติใหม่เชื่อมโยงได้หลายงาน

วันที่ 29 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการบริหารและประชาสัมพันธ์แผนการบริหารการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการร่วมกัน กำหนดมาตรการกิจกรรม/แนวทางในการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด รวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

error: Content is protected !!